Eunji Cho 〈Falling Eggs〉
2016 07.28 – 08.18

Falling eggs, 60 mins Performance, 2016 Falling eggs, 60 mins Performance, 2016 Falling eggs, 60 mins Performance, 2016 Falling eggs, 60 mins Performance, 2016 _05a2913 Falling eggs, 60 mins Performance, 2016 Falling eggs, 60 mins Performance, 2016 Falling eggs, 60 mins Performance, 2016 Falling eggs, 60 mins Performance, 2016 Falling eggs, 60 mins Performance, 2016 Falling eggs, 60 mins Performance, 2016 Falling eggs, 60 mins Performance, 2016 Falling eggs, 60 mins Performance, 2016 Falling eggs, 60 mins Performance, 2016 Falling eggs, 60 mins Performance, 2016 Falling eggs, 60 mins Performance, 2016 Falling eggs, 60 mins Performance, 2016 Falling eggs, 60 mins Performance, 2016 Falling eggs, 60 mins Performance, 2016 Falling eggs, 60 mins Performance, 2016